Tag Archives: زمان استفاده از کمپرس گرم

چه زمانی از کمپرس سرد و گرم استفاده کنیم؟ اینکه بدانیم در چه زمان هایی از کمپرس سرد و چه زمان هایی از کمپرس گرم استفاده کنیم، خیلی مهم است و در التیام یافتن آسیب بافتی اهمیت فراوان دارد.همه ما دچار ضربه یا کوفتگی و یا گرفتگی عضلانی شده ایم. معمولا برای آسیب دیدگی ها […]

Call Now Button