Tag Archives: کمپرس یخ

کمپرس سرد یا گرم؟ کدامیک برای درمان بهتر است!؟ تسکین بسیاری از دردها با کمپرس یخ یا گرم امکان پذیر است اما اینکه بدانیم در چه زمانهایی از کمپرس سرد و چه زمانهایی از کمپرس گرم استفاده کنیم، اهمیت فراوانی دارد. یخ و گرما اصلی ترین متریال های پیشنهادی برای درمان برخی از دردهای بدن […]

Call Now Button